Personvernerklæring

(GDPR) for Dentin Dental AS

Personopplysninger innebærer både informasjon og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Dentin Dental AS er opptatt av personvern og sikkerhet, både for oss og våre kunder.

Vi har derfor etablert rutiner og gitt våre ansatte opplæring for å holde et høyt sikkerhetsnivå.

Det er viktig for oss at våre kunder er trygge for vår oppbevaring av personopplysninger.

Hensikten med denne personvernerklæringen er å gi informasjon om hvordan Dentin Dental AS samler inn, behandler og sletter personopplysninger om kunder, kursdeltakere, leverandører, arbeidssøkere og andre samarbeidspartnere.

Dentin Dental AS samler inn og behandler personopplysninger hovedsakelig i forbindelse med oppfyllelse av avtaler med kunder, samarbeidspartnere, ansatte og kursdeltakere.

Vi behandler også personopplysninger for markedsføringsformål.

Personopplysningene vi behandler er først og fremst kontaktinformasjon som navn, telefonnummer,

e- postadresse og adresse. Vi behandler også data om kjønn, alder, farge på tenner og helsetilstand.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er daglig leder Svein Aimar Skrede.  

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om vår

behandling av personopplysninger.

aimar@dentindental.no

Dentin Dental AS org. Nr. 982527805

v/ Svein Aimar Skrede

Dreggsalmenning 10-12

5003 Bergen

Avhengig av hvordan vi kommer i kontakt med deg og din relasjon til Dentin Dental AS, samler vi inn og bruker informasjonen til ulike formål.

Nedenfor følger en oversikt over ulike formål:

1 Gjennomføring av bestillinger fra kunder.

Opplysningene kan omfatte opplysninger om kunden og andre med tilknytning til bestillingen.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dataene vil være avtalebasert, ref. GDPR forordning artikkel 6 bokstav B

2 Oppfølging og konsultasjon av pasienter

Personopplysninger vi behandler er kontaktinformasjon til pasienten, bilder av pasientens tenner og eventuelt andre opplysninger om pasienten knyttet til konsultasjonen.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dataene vil være avtalebasert, ref. GDPR forordning artikkel 6 bokstav B

3 Markedsaktiviteter

Dentin Dental AS tilbyr både kurs og gir tilbud om produkter til våre kunder

Markedsaktiviteter bygger på samtykke ref. forordning artikkel 6 bokstav a

Dersom du som kunde ikke ønsker å motta våre markedsføringstilknyttede henvendelser, kan du til enhver tid ta kontakt med oss.

4 Henvendelser via telefon, e-post eller sosiale medier

Personopplysninger vi behandler i denne forbindelse er normalt kontaktinformasjon og bilder av tenner, men det kan også være andre opplysninger du oppgir til oss.

Behandlingen av dataene skjer etter avtale eller samtykke med deg. Ref. forordningen artikkel 6 bokstav a eller b.

5 Personer eller virksomheter vi ønsker kontakt med

I enkelte tilfeller kan vi ønske å samle inn kontaktinformasjon om personer som representerer virksomheter vi ønsker kontakt med.

Behandlingen av informasjonen vil i slike tilfeller bygge på interesseavveining etter forordningen artikkel 6 bokstav f.

Vi presiserer at dette kun vil skje unntaksvis og ikke som en del av generelle markedsføringsaktiviteter.

Personopplysningene som behandles vil være begrenset til offentlig kontaktinformasjon.

6 Kontaktinformasjon om kontaktpersoner knyttet til leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler denne informasjonen i hht. Rettslig grunnlag i forordningen artikkel 6 bokstav b.

7 Stillingsannonser

Ved utlysning av stillingsannonser vil vi behandle personopplysninger om søkere.

Behandling av personopplysningene er nødvendig for å finne den rette kandidat til stillingen og vil være i samsvar med forordningen artikkel 6 bokstav b.

Dersom vi beholder søknaden til senere utlysninger, skjer dette etter samtykke fra søker og etter forordningen artikkel 6 bokstav a.

8 Sensitive personopplysninger

Vi vil kun behandler personopplysninger dersom det foreligger et rettslig grunnlag og det er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål.

Avtaler med databehandlere.

Vi har inngått databehandleravtaler med de leverandører vi benytter. Ref. forordningens artikkel 28.

Dette gjelder leverandører vi bruker til produksjon og it- systemer.

Av sikkerhetshensyn oppgir vi kun navn til leverandører ved direkte henvendelse til oss.

Som del av oppfyllelse av avtalen med oss, vil våre leverandører kunne behandle personopplysninger på våre vegne, da i hht våre instrukser og etter inngått databehandleravtale.

Det er viktig for oss at våre databehandlere tar personvern på alvor og vi krever derfor at den enkelte databehandler kun benytter underleverandører dersom databehandleravtalen åpner for dette.

Underleverandører skal ha de samme plikter som følger av databehandleravtalen med Dentin Dental AS.

Sikring, lagring og sletting

Personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av vårt internkontrollsystem.

Vi bruker anerkjente sikkerhetsløsninger og har tilgang til spesialistkompetanse for å sikre at vi til en hver tid har et godt sikkerhetsnivå.

Personopplysninger lagres i hovedsak i vårt elektroniske saksbehandlingssystem.

Vi lagrer dine opplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes dersom du trekker ditt samtykke

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysninger vi har registrert om deg.

Dersom du mener at personopplysninger vi har registrert er feilaktige, eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet.

Dersom behandlingen av opplysningene er basert på samtykke, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

Vi vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom dette er nødvendig for utførelsen av vårt oppdrag.

Utover dette, vil vi kun utlevere personopplysninger dersom vi med hjemmel i lov blir pålagt dette av offentlige myndigheter.

Klage til datatilsynet

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage dette inn til Datatilsynet.

Se gjerne https://www.datatilsynet.no/ for ytterligere informasjon om persnvernlovgivningen.

Endringer

Dersom våre tjenester eller regleverket om behandling av personopplysninger endres,

kan det medføre endring i informasjonen du er gitt her.

Oppdatert informasjon vil alltid være lett tilgjengelig på vår hjemmeside.


Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: http://www.dentindental.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kommentarer

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Media

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Kontaktskjemaer

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen innholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Analyse

Hvem vi deler dine opplysninger med

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Din kontaktinformasjon

Web leverandør kan kontaktes på post@nor-soft.no

TOP